Cezary Kochalski z RPP poparł dalsze podwyżki stóp “Jest do tego przestrzeń”

Przejściowo możliwy jest poziom inflacji CPI w bieżącym roku nieco ponad 3,5 proc. Ale podkreślę to jeszcze raz – tylko przejściowo ceny mogą rosnąć szybciej od dopuszczalnych odchyleń (cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z doduszanym odchyleniem o 1 pkt proc. w górę lub w dół – red.). Inflacja konsumencka powinna być nie tylko w dopuszczalnym przedziale, ale relatywnie blisko celu, także przez efekt bazy. Nie ma dzisiaj rozwiniętych gospodarek w których banki centralne nie włączyłyby się w działania wspierające wzrost gospodarczy. Dyskusji o przyszłości banków centralnych, w tym na przykład o ich roli przy transformacji energetycznej, będziemy mieli coraz więcej – mówi Interii prof. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej.

  • Kochalski zajął miejsce Jerzego Osiatyńskiego, którego kadencja w Radzie upłynęła 20 grudnia.
  • Na profilu Agrounii na Facebooku pojawiło się nagranie, na którym było widać, jak działaczka tej organizacji zaczepia podczas spaceru na molo w Sopocie prezesa NBP Adama Glapińskiego.
  • Po pierwsze, napięcia inflacyjne w gospodarce to jest proces, który trawi pieniądz i gospodarkę, musi więc być obserwowany w dłuższej perspektywie.
  • Ale ten dysonans poznawczy dla przeciętnego Polaka w zeszłym roku mógł być dosyć duży.
  • Myślę, że pierwszy kwartał 2023 roku, to są też przed nami wysokie odczyty inflacji – wskazał Kochalski.

Po roku błędy prognoz stają się już niekomfortowo wysokie, a po dwóch latach wartość informacyjna prognoz jest, z punktu widzenia polityki monetarnej, znikoma — twierdzą eksperci Citi Handlowego. Ponadto od 1 stycznia 2017 roku sprawuje funkcję doradcy Prezydenta RP. Z kolei 14 grudnia 2018 roku został przedstawicielem Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2000 roku Kochalski kieruje studiami podyplomowymi z zakresu analizy ekonomicznej i controllingu. W dniu 2 grudnia 2013 roku został powołany na członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów z ramienia Ministra Finansów.

Ile można zyskać i stracić na obniżkach stóp procentowych. Oto wyliczenia

Odziaływanie tarczy będzie się zmieniać w kolejnych miesiącach, wraz z wprowadzaniem kolejnych elementów. Pamiętajmy także, że te tarcze mogą być rozbudowywane. W skali roku, odpowiadając na to pytanie na początku stycznia, powiedziałbym, że ponad 1,5 pkt proc. Mniej zobaczymy w inflacji w ujęciu średniorocznym. Dzisiaj, w drugiej połowie stycznia, myślę że może to być więcej.

  • Równocześnie z powołaniem do RPP, prezydent odwołał Kochalskiego z funkcji przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego oraz ze stanowiska Doradcy Prezydenta RP.
  • Podwyżki dla nauczycieli – to tylko niektóre pomysły, które padają w tegorocznej kampanii wyborczej.
  • W marcu Polacy, próbując chronić swoje oszczędności, kupili obligacje skarbowe za 3,9 mld zł – to 2.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, dolar jest zredukowany do innych walut określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego.

Co do perspektyw obniżek stóp w 2023 r., w ocenie Kochalskiego, wiele zależeć będzie od dynamiki inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Te słowa Cezarego Kochalskiego to już kolejna wypowiedź członka polskich władz monetarnych, który poparł dalsze zaostrzenie polityki. W ostatnich dniach Ludwik Kotecki ocenił, że na kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej z pewnością zdecyduje o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Inny członek RPP Jerzy Żyżyński sugerował natomiast, że kolejna spora podwyżka stóp procentowych byłaby możliwa, gdyby inflacja przekroczyła 7 proc. Według jego prognoz nie dojdziemy do poziomu 20 proc.

Zmiany dla klientów dużego banku. Nowy adres logowania

Cezary Kochalski to doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Potwierdzają się medialne doniesienia, zgodnie z którymi decyzją prezydenta Andrzeja Dudy nowym członkiem Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zostanie Cezary Kochalski, dotychczasowy doradca prezydenta. Na stanowisku zastąpi Jerzego Osiatyńskiego, którego sześcioletnia kadencja wygasła 20 grudnia/. W styczniu 2017 został doradcą prezydenta RP Andrzeja Dudy, a w grudniu 2018 jego przedstawicielem w Komisji Nadzoru Finansowego[2]. 21 grudnia 2019 prezydent Andrzej Duda powołał go na członka Rady Polityki Pieniężnej na okres sześcioletniej kadencji[5]. Sprzedaż rośnie głównie dzięki wynikom sklepów internetowych.

O 100 pb., który nie uzyskał większości (pozostali członkowie RPP obecni na tym posiedzeniu głosowali przeciw). RPP podwyższyła stopy procentowe 10 razy z rzędu, ostatni raz w waluty towarowe, osobliwości inwestowania na rynku forex lipcu — o 50 pb., do 6,50 proc. Odnosząc się do decyzji o podwyżkach stóp, kredytobiorcy mogą się czuć trochę zaskoczeni ostatnią dynamiką wzrostu głównej stopy procentowych.

Ochrona przed wzrostem cen prądu w 2024 roku zależy od rządu

Ekonomiści Banku Millennium podkreślają, że w tym czasie wzrosty – pozytywne dla walut rynków wschodzących – odnotował eurodolar. “Złoty pozostaje najlepiej radzącą sobie walutą tej części Europy” – zwracają uwagę. Wiedziałam, że to niewłaściwe – powiedziała przed sądem Caroline Ellison, odnosząc się do sprawy swojego byłego partnera Sama Bankmana-Frieda, założyciela giełdy FTX oskarżonego o oszustwo i pranie pieniędzy. Potwierdziła, że kierowana przez nią firma Alameda Research przywłaszczyła sobie około 14 miliardów dolarów należących do klientów FTX. Podkreśliła, że najważniejsze decyzje zawsze podejmował Bankman-Fried. – Kazał popełnić mi te przestępstwa – zaznaczyła Ellison.

Najmocniej wpływ ograniczeń w wydatkach konsumenckich czują sprzedawcy odzieży czy biżuterii. Dla sześciu na dziesięciu Polaków ważne są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. A także działania rządu i firm w tym obszarze, które dużo częściej oceniamy krytycznie niż dobrze. Nie ma tu oczywiście programu w 100 proc. Zgodnego z oczekiwaniami środowisk gospodarczych, ale są wyraźni faworyci. Katastrofa zaczęła się wraz z początkiem walki o drugą kadencję, a pogłębiła w kolejnych miesiącach.

Cezary Kochalski powołany przez Prezydenta do RPP

— Spodziewam się spadku inflacji w przyszłym roku. Większą niepewność dostrzegam w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, ściślej rzecz ujmując, co do rozmiarów spowolnienia gospodarczego. To prowadzi mnie do wniosku, że perspektywy obniżek stóp w 2023 r. Jest jeszcze przestrzeń na dalsze stopniowe podwyżki stóp procentowych w Polsce – ocenił w rozmowie z agencją Bloomberg członek RPP Cezary Kochalski. Nie ma jednomyślności w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP). Przemysław Litwiniuk ostrzega, że w pierwszym kwartale 2023 r.

Spadnie do 3,5 proc., czyli osiągnie górną granicę dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu (2,5 proc., +/- 1 pkt. proc.). Równocześnie z powołaniem do RPP, prezydent odwołał Kochalskiego z funkcji przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego oraz ze stanowiska Doradcy Prezydenta RP. Przedstawicielem prezydenta w KNF Kochalski był od grudnia 2018 r.

“Inflację podbijają głównie szoki podażowe”

Presje cenowe w otoczeniu polskiej gospodarki powinny zanikać, ustępować powinny napięcia w sieciach dostaw, w świetle aktualnych danych z kontraktów terminowych ceny surowców energetycznych i rolnych powinny spadać. Z kolei w krajowej gospodarce luka popytowa szybko się domknie, więc dynamika popytu będzie się obniżać. W projekcji widzimy również obniżającą się dynamikę jednostkowych kosztów pracy – powiedział Kochalski. Nie ma dużej przestrzeni do podwyżek stóp procentowych lub nawet do podwyżek w ogóle – powiedział w “Faktach po Faktach” w TVN24 profesor Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej. W jego ocenie “dalsze, tak radykalne ewentualne podwyżki mogłyby wpłynąć ewidentnie na aktywność gospodarczą”. Wysoka inflacja będzie w Polsce uporczywie trwać.

Zaznaczył jednak, że byłby na to gotowy, gdyby prognozy pokazywały brak powrotu do celu inflacyjnego do 2023 roku. Wyznaczony przez NBP cel wynosi 3,5 proc. Obecnie inflacja jest zdecydowanie wyższa. Według GUS w październiku wyniosła aż 6,8 proc. RPP podczas październikowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

RPP znowu obniżyła stopy. Sprawdź, co stanie się z twoją ratą

Według danych Eurostatu w drugim kwartale wynik wzrostu gospodarczego w Polsce był najgorszy w całej Europie. Tak mocny spadek PKB jak u nas nie miał miejsca w żadnym kraju europejskim. Mamy więc widoczne hamowanie, ale to nie jest jeszcze taki spadek, który wymagałby gorączkowego pobudzania gospodarki ferrari (nyse:wyścigi) połączenie europie, ameryce północnej zostanie ponownie uruchomiony w lipcu niską stopą procentową. Należało więc utrzymać stopę na poziomie 6,75 proc. I spokojnie obserwować, co się dalej stanie. Być może, przy takim obniżeniu dynamiki gospodarki, ta stopa wystarczyłaby do osiągnięcia celu inflacyjnego, ale też – niewykluczone – jakieś podwyżki byłyby jeszcze potrzebne.

Cezary Kochalski to doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kochalski postuluje, by oceniać działania NBP i RPP z perspektywy czasu i w dłuższej perspektywie. Centralna ścieżka listopadowej projekcji NBP przewiduje, że w IV kw. Jak poinformowała kancelaria, Cezary Kochalski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kochalski podkreślił, że RPP podejmuje decyzje w otoczeniu wysokiej niepewności, na którą składają się konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę, sytuacji na rynku surowców i energii, czy kwestie napływu środków unijnych. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez prezydenta, Sejm i Senat na okres 6 lat.

Join The Discussion

Compare listings

Compare